Toán Lớp 6: So sánh 2015^2015 – 2015^2014 và 2015^2016 -2015^2015 Cần gấp ạ

By Ðông Nghi

Toán Lớp 6: So sánh 2015^2015 – 2015^2014 và 2015^2016 -2015^2015
Cần gấp ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: So sánh 2015^2015 – 2015^2014 và 2015^2016 -2015^2015 Cần gấp ạ”

 1. Ta có: 2015^2015 – 2015^2014
  = 2015^2014 ( 2015 -1)
  = 2015^2014 . 2014
  2015^2016 – 2015^2015
  = 2015^2015( 2015 – 1)
  = 2015^2015 . 2014
  Vì 2015^2014 < 2015^2015 nên 2015^2014 . 2014 < 2015^2015 .2014
  Vậy 2015^2015 – 2015^2014 < 2015^2016 – 2015^2015

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  So sánh 2015^2015 – 2015^2014 và 2015^2016 -2015^2015
  2015^2015 – 2015^2014 = 2015^2014 ( 2015 – 1 )
                                           = 2014 × 2015^2104
  2015^2016 -2015^2015 = 2015^2015 ( 2015 – 1 ) 
                                          = 2014 × 2015^2015
  ⇒ 2015^2015 – 2015^2014 < 2015^2016 -2015^2015
  NO COPY
  @mai
                  Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !            

  Trả lời

Viết một bình luận