Toán Lớp 6: Số đội viên của một liên đội trong khoảng từ 250 đến 350 học sinh. Mỗi lần xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tính số đội

Toán Lớp 6: Số đội viên của một liên đội trong khoảng từ 250 đến 350 học sinh. Mỗi lần xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tính số đội viên của liên đội đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Số đội viên của một liên đội trong khoảng từ 250 đến 350 học sinh. Mỗi lần xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tính số đội”

 1. Giải đáp:
  Số học viên là 300 học viên.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đội viên là x(x in NN^{**})
  Ta có:
  x vdots 15;x vdots 10; x vdots 12
  => x in BC(12;15;10)
  Ta có:
  12 = 2^2 . 3
  15 = 3 . 5
  10 = 2 . 5
  => BCNN(12;15;10) = 2^2 . 3 . 5 = 60
  => BC(12;15;10) = {0;60;120;180;…}
  Mà 250 < x < 350
  => x = 300
  => Số học viên là 300 học viên.

Viết một bình luận