Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bác Lan có một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ABCD với chiều dài AB= 60m, chiều rộng BC =30m a) Tính diện tích của mảnh đất nói trên? b

Toán Lớp 6: Bác Lan có một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ABCD với chiều dài
AB= 60m, chiều rộng BC =30m
a) Tính diện tích của mảnh đất nói trên? b) Bác Lan định dự định làm một con đường băng ngang qua, có dạng một hình bình hành AECF (phần tô đậm) có kích thước như hình mô tả. Hãy giúp bác Lan tính diện tích phần đất còn lại? c) Bác Lan định dùng các viên gạch hình vuông có độ dài cạnh 0,4 dm để lát con đường trên. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch?

Comments ( 2 )

 1. a) Diện tích của mảnh đất đó là :
          60 . 30 = 1800 (m²)
  b) Diện tích của con đường băng qua là :
          60 . 4 = 240 (m²)
       Diện tích phần đất còn lại là :
          1800 – 240 = 1560 (m²)
  c) Diện tích 1 viên gạch là :
         0,4 . 0,4 = 0,16 (dm²) = 0,016 m²
    Cần số viên gạch để lát hết con đường băng qua là :
        240 : 0,016 = 15000 (viên)
          Đáp số : …
             
      
   

 2. a)Diện tích mảnh đất đó là 
  60 . 30 = 1800 (m2)
  B)Diện tich con đừng băng qua là
  4 . 60 = 240 (m2)
  Diện tích phần còn lại là :
  1800 – 240 = 1560 (m2)
  Đổi : 0,4 dm = 0,04 m
  Diện tích viên gạch là
  0,04 . 0,04 = 0,0016
  số viên gạch cần dùng là
  240 : 0,0016 = 150000 ( viên )
  Đáp số :…
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương