Toán Lớp 5: 3. Một hình bình hành có diện tích bằng 450 cm^2, đường cao bằng 15cm. Tính cạnh của hbh

Toán Lớp 5: 3. Một hình bình hành có diện tích bằng 450 cm^2, đường cao bằng 15cm. Tính cạnh của hbh

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 3. Một hình bình hành có diện tích bằng 450 cm^2, đường cao bằng 15cm. Tính cạnh của hbh”

Viết một bình luận