Toán Lớp 6: Ông nam có một khu vường hình chữ nhật có chiều rộng 30m và chiều dài 48m, ông muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn trồn

Toán Lớp 6: Ông nam có một khu vường hình chữ nhật có chiều rộng 30m và chiều dài 48m, ông muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn trồng 1 cây và khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp bằng nhau : a) Hỏi khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp , ông nam có thể trồng được bao nhiêu mét ? b) Với khoảng cách tìm được ở câu a thì số cây trồng được là bao nhiêu

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a)Gọi khoảng cách của các cây là a(m)(aN,a lớn nhất)
  Theo bài ta có:30a,48a
  =>aƯC(30,480
  Mà a lớn nhất
  =>a=ƯCLN(30,48)
  30=2.3.5            48=24.3
  =>ƯCLN(30,48)=2.3=6
  =>a=6m
  Vậy khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là 6m
  b)Chu vi  mảnh vườn là:
  (30+48)x2=156(m)
  Xung quanh khu vườn đó trồng được số cây là:
  156:6=26(cây)
          Đáp số:26 cây
  Chúc bn học tốt

  Trả lời
 2. a)Gọi khoảng cách của các cây là a (m) (a \in  N**,a lớn nhất)
  Theo bài ta có:
  30 \vdots a
  48 \vdots a
  a lớn nhất
  =>a=ƯCLN(30,48)
  Ta lại có :
  30=2.3.5           
  48=2^{4}.3
  =>ƯCLN(30,48)=2.3=6
  =>a = 6 (m)
  Vậy khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là 6 m
  b)Chu vi mảnh vườn là:
  (30+48)xx2=156(m)
  Xung quanh khu vườn đó trồng được số cây là:
  156:6=26(cây)
  Đáp số : 26 cây

  Trả lời

Viết một bình luận