Toán Lớp 6: Nhà trường tổ chức cho lớp 6 đi tham quan;biết rằng số học sinh khối 6 có khoảng từ 100 bạn đến 150 bạn . Nếu xếp số học sinh này vào c

Toán Lớp 6: Nhà trường tổ chức cho lớp 6 đi tham quan;biết rằng số học sinh khối 6 có khoảng từ 100 bạn đến 150 bạn . Nếu xếp số học sinh này vào các xe ô tô 16 chỗ ngồi và 28 chỗ ngồi đều vừa đủ . Tính số học sinh khối 6 của nhà Trường

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Khối 6 của nhà trường có 112 học sinh.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 6 là x (x ∈ N*)
  Vì khi xếp số học sinh và xe ô tô 16 chỗ ngồi, 18 chỗ ngồi đều vừa đủ và số học sinh khoảng từ 100 đến 150 ⇒ x ∈ BC(16; 28) và 100 < x < 150
  16 = 2^4
  28 = 2².7
  BCNN(16; 28) = 2^4.7 = 112
  BC(16; 28) = {0; 112; 224; 336; … }
  Mà 100 < x < 150 ⇒ x = 112

  Trả lời

Viết một bình luận