Toán Lớp 6: một biệt đội zombie có số lượng nằm trong khoảng từ 500 -> 700 con. Biết khi xếp hàng, nếu mỗi hàng có 20 hoặc 24 con zombie thì luôn c

Toán Lớp 6: một biệt đội zombie có số lượng nằm trong khoảng từ 500 -> 700 con. Biết khi xếp hàng, nếu mỗi hàng có 20 hoặc 24 con zombie thì luôn có 1 con bị thừa ra. Tính số lượng zombie trong biệt đội.

TRẢ LỜI

 1. Gọi số lượng zombie trong biệt đội là z
  Theo đề bài ta có
  z : 20 ( dư 1 )
  z : 24 ( dư 1 
  =>z – 1 chia hết cho 20 và 24
  =>z – 1 ∈ BC ( 20 , 24 )
  Phân tích các số ra thừa số nguyên tố ta được :
  20 = 2² . 5
  24 = 2³ . 3
  =>BCNN(20,24) = 2³ . 3 . 5 = 120
  Vì BCNN(20,24) =  120
  ⇒ BC ( 20,24 ) = { 0 ; 120 ; 240 ; 360 ; 480 ; 600 ; 720 ; . . . }
  ⇒                  z ∈ { 0 ; 120 ; 240 ; 360 ; 480 ; 600 ; 720 ; . . . }
        mà 500 < z < 700 ⇒ z = 600 
  Vậy trong biệt đội có 600 con zombie , ối dồi ôi ????????????
  __________________________________________
  $\text{ #bich2k9❤ }$

  Trả lời
 2. Gọi số zombie là a( a in N ; 500 <=a <= 700 )  
  a + 1 vdots 20,24  
  ⇒  a + 1 in BC(20,24)  
  20 = 2^2 * 5
  24 = 2^3*3
  $⇒BCNN(20,24) = 2^3*3*5 = 120 $ 
  $a + 1 = BC(20,24) = B(120) = { 120;240;360;480;600;720;…}$
  $a = {121;241;361;601;721;… } $ 
  $500 \le a \le 700 ; ⇒ a = 601 $

  Trả lời

Viết một bình luận