Toán Lớp 6: Nếu a chia hết cho 2, b chia hết cho 6 thì tổng a+b chia hết cho số nào dưới đây? 2 3 6 4 cần rất gấp

Toán Lớp 6: Nếu a chia hết cho 2, b chia hết cho 6 thì tổng a+b chia hết cho số nào dưới đây?
2
3
6
4
cần rất gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Nếu a chia hết cho 2, b chia hết cho 6 thì tổng a+b chia hết cho số nào dưới đây? 2 3 6 4 cần rất gấp”

Viết một bình luận