Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình vuông cạnh là 6cm . Người ta cắt thành 4 hình tam giác bằng nhau rồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích hình con cá

By Nhi

Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình vuông cạnh là 6cm . Người ta cắt thành 4 hình tam giác bằng nhau rồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích hình con cá là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình vuông cạnh là 6cm . Người ta cắt thành 4 hình tam giác bằng nhau rồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích hình con cá”

 1. Diện tích tấm bìa hình vuông là :
                6×6=36(cm²)
  Diện tích hình con cá là :
               36×4=144(cm²)
                   Đáp số : 144cm²

  CHÚC TUS HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận