Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình vuông cạnh là 6cm . Người ta cắt thành 4 hình tam giác bằng nhau rồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích hình con cá

Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình vuông cạnh là 6cm . Người ta cắt thành 4 hình tam giác bằng nhau rồi ghép thành hình con cá. Hỏi diện tích hình con cá là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Diện tích tấm bìa hình vuông là :
                6×6=36(cm²)
  Diện tích hình con cá là :
               36×4=144(cm²)
                   Đáp số : 144cm²

  CHÚC TUS HỌC TỐT

 2. Hỏi diện tích hình vuông là 
      6 x 6 = 36 ( cm )
  Hỏi diện tích hình con cá là
       36 x 4 = 144 ( cm )
           đáp số 144 cm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi