Toán Lớp 10: 1.Cho A ( -2 ; 0 ) ; B ( 0 ; 4 ) ; C ( 6 ; 2 ) ; D ( 1 ; -4 ) . Gọi I , J lần lượt là trung điểm của AB , CD . Toạ độ trung điểm của I

By Kim Duyên

Toán Lớp 10: 1.Cho A ( -2 ; 0 ) ; B ( 0 ; 4 ) ; C ( 6 ; 2 ) ; D ( 1 ; -4 ) . Gọi I , J lần lượt là trung điểm của AB , CD . Toạ độ trung điểm của I , J là …
2.Cho A ( -2 ; 0 ) ; B ( 0 ; 4 ) . Gọi M là điểm đối xứng với B qua A . Toạ độ M

0 bình luận về “Toán Lớp 10: 1.Cho A ( -2 ; 0 ) ; B ( 0 ; 4 ) ; C ( 6 ; 2 ) ; D ( 1 ; -4 ) . Gọi I , J lần lượt là trung điểm của AB , CD . Toạ độ trung điểm của I”

 1. Giải đáp:
  1) I(-1;2); J(7/2;-1)
  2) M(-4;-4) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) A ( -2 ; 0 ) ; B ( 0 ; 4 ) ; C ( 6 ; 2 ) ; D ( 1 ; -4 )
  Vì I là trung điểm $AB$
  =>$\begin{cases}x_I=\dfrac{x_A+x_B}{2}=\dfrac{-2+0}{2}=-1\\y_I=\dfrac{y_A+y_B}{2}=\dfrac{0+4}{2}=2\end{cases}$
  =>I(-1;2)
  $\\$
  Vì J là trung điểm $CD$
  =>$\begin{cases}x_J=\dfrac{x_C+x_D}{2}=\dfrac{6+1}{2}=\dfrac{7}{2}\\y_J=\dfrac{y_C+y_D}{2}=\dfrac{2+(-4)}{2}=-1\end{cases}$
  =>J(7/2;-1)
  Vậy I(-1;2); J(7/2;-1)
  $\\$
  2) A(-2;0);B(0;4)
  Vì M đối xứng với B qua A
  =>A là trung điểm $BM$
  =>$\begin{cases}x_A=\dfrac{x_B+x_M}{2}\\y_A=\dfrac{y_B+y_M}{2}\end{cases}$
  =>$\begin{cases}x_M=2x_A-x_B=2.(-2)-0=-4\\y_M=2y_A-y_B=2.0-4=-4\end{cases}$
  =>M(-4;-4)

  Trả lời

Viết một bình luận