Toán Lớp 6: Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. Một hành khách trên ôtô thấy từ lúc toa đầu cho tới lúc toa cuố

Toán Lớp 6: Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. Một hành
khách trên ôtô thấy từ lúc toa đầu cho tới lúc toa cuối của xe lửa qua khỏi mình mất 7 giây. Tính
vận tốc của xe lửa (theo km/giờ), biết xe lửa dài 196m và vận tốc ôtô là 960m/phút

TRẢ LỜI

 1.                                  Giải
                 Quãng đường xe lửa đi được trong 7 giây bằng chiều dài xe lửa trừ đi quãng đường ôtô đi
                 được trong 7 giây.
                 Đổi 960m/phút = 16m/giây.
                 Quãng đường ôtô đi được trong 7 giây là:
                    16 x 7 = 112 (m)
                 Quãng đường xe lửa chạy trong 7 giây là:
                    196-112= 84 (m)
                 Vận tốc xe lửa là:
                   87 : 7 = 12 (m/giây) 
           Đổi 12 m/giây=43,2 km/giờ
  Đáp số: 43,2 km/giờ
   

  Trả lời
 2. Quãng đường xe lửa đi được trong 7 giây bằng chiều dài xe lửa trừ đi quãng đường ôtô đi được trong 7 giây (Vì hai vật này chuyển động ngược chiều).
      Ta có:
  960m/phút = 16m/giây.
  Quãng đường ôtô đi được trong 7 giây là:
  16 x 7 = 112 (m)
  Quãng đường xe lửa chạy trong 7 giây là:
  196-112=84 (m)
  Vận tốc xe lửa là:
  87 : 7 = 12 (m/giây) = 43,2 (km/giờ)
  Đáp số: 43,2 km/giờ

  Trả lời

Viết một bình luận