Toán Lớp 6: Một đoàn tàu dài 100m đi qua một đường hầm dài 500m hết 1 phút. Tính vận tốc của đoàn tàu.

Toán Lớp 6: Một đoàn tàu dài 100m đi qua một đường hầm dài 500m hết 1 phút. Tính vận tốc của đoàn tàu.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận