Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: một nhóm gồm 240 bạn nữ và 300 bạn nam cùng tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất có thể là bao nhiêu đội chơi

Toán Lớp 6: một nhóm gồm 240 bạn nữ và 300 bạn nam cùng tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất có thể là bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội?

Comments ( 2 )

 1. một nhóm là gồm 240 nữ, 300 nam chia đều các đội là. vậy là ước chung lớn nhất của 240, 300.
  240=2^4*3*5
   300=2^2*3*5^2
  UCLN(240, 300) =2^2*3*5=60
     cho mình trả lời hay nhất nha

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     Gọi số số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội là 😡 , 240 : x , 300 : x 
      => X= UCLN ( 240 , 300 ) 
     240 = 3 . 2^4 . 5 
     300 = 2^2 . 3 . 5^2 
     UCLN ( 240 , 300 )  = 2^2 . 3 . 5 = 60 
        Vậy Có thể chia các bạn thành nhiều nhất có thể là 60 đội chơi 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )