Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Số dư của phép chia 0,782 : 1,2 (nếu thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân) là: A. 2 B. 0,2 C. 0,02 D. 0,0

Toán Lớp 5: Số dư của phép chia 0,782 : 1,2 (nếu thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân) là:
A. 2 B. 0,2 C. 0,02 D. 0,002
Một lớp học có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với học sinh nam là:
A. 1,5% B. 15 % C. 150% D. 66%
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.
Người ta định xây nhà ở và chỗ để xe tổng cộng là 112,5m2. Phần còn lại dùng để làm
vườn. Tính tỉ số phần trăm giữa diện tích để làm vườn so với diện tích của mảnh đất
Mn giúp em với ạ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số dư của phép chia 0,782 : 1,2 (nếu thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân) là:0,002
  Một lớp học có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với học sinh nam là:15 %
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:
  25 x 3/5 =15 (m)
  Diện tích của mảnh đất đó là:
  25 x 15= 375 (m2)
  Diện tích để làm vườn là:
  375 -112,5 = 262,5 (m2)
  Tỉ số phần trăm giữa diện tích để làm vườn so với diện tích của mảnh đất là:
  262,5 :375=0,7
  Đổi 0, 7 = 70 % 
  Đáp số: 70 %

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )