Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một người mẹ già có 99 viên kim cương.Bà muốn chia cho 9 đứa con của mình.Bà muốn chia cho 9 đứa con cho công bằng với công sức của các

Toán Lớp 6: Một người mẹ già có 99 viên kim cương.Bà muốn chia cho 9 đứa con của mình.Bà muốn chia cho 9 đứa con cho công bằng với công sức của các con, bà muốn chia làm sao mà người anh sẽ có nhiều hơn đứa em kề sau 1 viên.Hãy sắp sếp giùm người mẹ.
Giúp mình nha please
Mình hết điểm rồi thông cảm nha*

Comments ( 2 )

 1. sô kim cương người đúng thứ 5 có là
  99 : 9 = 11 (viên kim cương)
  người thứ 6 có số kim cương là
  11 + 1 = 12 (viên kim cương)
  Người thứ 7 có sô kim cương là
  12 + 1 = 13(viên kim cương)
  người thứ 8 có số kim cương là
  13+1=14(viên kim cương)
  người thứ 9 có số kim cương là
  14 +1 = 15 (viên kim cương)
  người thứ 4 có  số kim cương là
  11 – 1 = 10 (viên kim cương)
  người thứ 3 có số kim cương là
  10-1=9 (viên kim cương)
  người thứ 2 có số kim cương là
  9-1= 8 (viên kim cương)
  người thứ 1 có số kim cương là
  8-1= 7 (viên kim cương)

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Số kim cương người đúng thứ 5 có là:
               99 : 9 = 11 (viên kim cương)
  -Người thứ 6 có số kim cương là:
                  11 + 1 = 12 (viên kim cương)
  -Người thứ 7 có sô kim cương là:
                  12 + 1 = 13(viên kim cương)
  -Người thứ 8 có số kim cương là:
                  13+1=14(viên kim cương)
  -người thứ 9 có số kim cương là:
                  14 +1 = 15 (viên kim cương)
  -Người thứ 4 có  số kim cương là:
                  11 – 1 = 10 (viên kim cương)
  -Người thứ 3 có số kim cương là:
                   10-1=9 (viên kim cương)
  -Người thứ 2 có số kim cương là:
                   9-1= 8 (viên kim cương)
  -Người thứ 1 có số kim cương là:
                   8-1= 7 (viên kim cương)
  XIN HAY NHẤT Ạ/
  MINHTHANHHOABAC/
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết