Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng 6m. a)Tính diện tích nền nhà b)Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuôn

Toán Lớp 6: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng 6m.
a)Tính diện tích nền nhà
b)Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích HCN là:
   8 x 6 = 48 $(m²)$
  b) đổi 40cm = 0,4 m
  Diện tích 1 viên gạch là:
  0,4  x 0,4 = 0,16 m²
  Số viên gạch dùng để lát sàn là:
  48:0,16= 300(viên)  
  Đáp số:…….
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích nền nhà là :
  8 xx 6  = 48 ( m^2 )
  b) Đổi : 48 m^2 = 480000 cm^2
  Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40cm thì cần số viên gạch là :
  480000 : ( 40 xx 40 ) = 300 ( viên )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )