Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: ABCD và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd cho biết hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diện tích của hình

Toán Lớp 4: ABCD và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd cho biết hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diện tích của hình bình hành bmcd bằng các cách khác nhau

Comments ( 2 )

 1.                             Giải
  Cách 1:
          Diện tích hình vuông abcd là:
                  3 * 3 = 9 (cm^2)
          Nửa diện tích hình vuông là:
                 9 : 2 = 4,5 (cm^2)
         Diện tích hình bình hành là:
                4,5 * 2= 9 (cm^2)
                         Đáp số: 9 cm^2
   Cách 2:
        Vì diện tích hình bình hành bmcd được tạo bởi 2 nửa hình vuông hay 2 hình tam giác (là 1 hình vuông) suy ra diện tích hình bình hành là:
               3 * 3 = 9 (cm^2)
                           Đáp số : 9 cm^2
                               –Chúc bạn học tốt-
                  – Cho mk xin 5* và trả lời hay nhất nha-
          
                     

 2. C1:
  Hình bình hành BMCD có chiều cao là cạnh BC và đáy là cạnh DC, đều có độ dài là 3 cm
  =>Diện tích hình bình hành BMCD là:
  3 xx 3 = 9 (cm^{2})
  Đáp số: 9 cm^{2}
  C2:
  Ta thấy:
  Hình BMC bằng hình ABD vì chúng chồng khít lên nhau, hình bình hành BMCD khi chuyển phần hình BMC sang vị trí hình ABD thì hình bình hành chuyển thành hình vuông.
  Vậy diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích hình vuông ABCD và là :
  3 xx 3 = 9 (cm^{2})
  Đáp số: 9cm^{2}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )