Toán Lớp 6: Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 10m. Người ta để một phần mảnh vườn làm lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần c

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài
cạnh bằng 10m. Người ta để một phần mảnh vườn làm lối đi
rộng 2m (như hình vẽ), phần còn lại để trồng rau. Người ta làm
hàng rào xung quanh mảnh vườn trồng rau và để cửa ra vào
rộng 2m. Tính độ dài hàng rào

TRẢ LỜI

Viết một bình luận