Toán Lớp 6: một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. tính diện tích khu vườn, biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 5m và giảm chi

Toán Lớp 6: một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. tính diện tích khu vườn, biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 5m và giảm chiều rộng 5m thì diện tích bị giảm đi 225m2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận