Toán Lớp 6: Một đơn vị bộ đội có 144 nữ, 360 nam về Miền Nam để giúp đồng bào trong dịp Covid-19. Muốn phục vụ được nhiều phường, đơn vị dự định ch

By Trang Ðài

Toán Lớp 6: Một đơn vị bộ đội có 144 nữ, 360 nam về Miền Nam để giúp đồng bào trong dịp Covid-19. Muốn phục vụ được nhiều phường, đơn vị dự định chia thành nhiều tổ sao cho phân phối số nam và số nữ đều vào các tổ . Có bao nhiêu cách chia tổ? Mỗi tổ ít nhất bao nhiêu người?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một đơn vị bộ đội có 144 nữ, 360 nam về Miền Nam để giúp đồng bào trong dịp Covid-19. Muốn phục vụ được nhiều phường, đơn vị dự định ch”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tổ là x (x>0)
  Chia đều 144 nữ vào x tổ nên x là ước của 144
  Chia đều 360 nam vào x tổ nên x là ước của 360
  Suy ra x là ước chung của 144 và 360
  Suy ra x={1;2;3;4;6;8;9;12;18;24;36;72}
  Ứng với mỗi giá trị của x ta có 1 cách chia tổ
  Vậy có 12 cách chia tổ
  Để số người ở mỗi tổ là lớn nhất thì x phải lớn nhất nên x=72
  Khi đó mỗi tổ có số người là:
       (360+144):72=7 (người)
  đ/s : 7 người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận