Toán Lớp 6: Một đội thiếu niên khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều vừa đủ. Tính số đội viên biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 140 ?

Toán Lớp 6: Một đội thiếu niên khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều vừa đủ. Tính số đội viên biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 140 ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một đội thiếu niên khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều vừa đủ. Tính số đội viên biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 140 ?”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết + Dap an :
  Gọi số đội viên là 
     
  ⇒a∈BC(2;3;4;5)
  Ta có : 
  2=2
  3=3
  5=5
  BCN
   
  Vậy số đội viên là 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đội viên là x.
  => x vdots 2; 3; 5 => x ∈ BC(2; 3; 5)
  Và 100<x<140
  Ta có: BCNNNN(2; 3; 5)=2.3.5=30
  => BC(2; 3; 5)={0; 30; 60; 90; 120; 150;…}
  Vì 100<x<140
  => x=120
  Vậy có 120 đội viên.

  Trả lời

Viết một bình luận