Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một đội thanh niên làm công tác cứu trợ các vùng thiên tai gồm có 225 nam và 180 nữ. Người ta muốn chia đội thành nhiều tổ sao cho mỗi

Toán Lớp 6: Một đội thanh niên làm công tác cứu trợ các vùng thiên tai gồm có 225 nam và 180 nữ. Người ta muốn chia đội thành nhiều tổ sao cho mỗi tổ có số nam bằng nhau và số nữ bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó hãy tính số nam, số nữ của mỗi tổ.
giúp mình với mn ơi

Comments ( 2 )

 1. Gọi số tổ nhiểu nhất có thể chia là a
  Vì 225vdotsa;180vdotsa
  =>ain ƯC(225;180)
  Ta có :
  225=3^2. 5^2
  180=2^2. 3^2. 5
  =>ƯCLN(225;180)=3^2. 5=45
  =>a=45
  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 45 tổ
  Số nam là :
  225:45=5(bạn)
  Số nữ là :
  180:45=4(bạn)

 2. Gọi số tổ nhiểu nhất có thể chia là x(tổ)
  Theo đề bài: 225x; 180⋮x
  x lớn nhất
  =>x=ƯCLN(225,180)=
  225=5^2.3^2
  180=3^2.2^2.5
  ƯCLN(225,180)=5.3^2=5.9=45
  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 45 tổ
  Mỗi tổ có số nam là: 225:45=5(bạn)
  Mỗi tổ có số nữ là: 180:45=4(bạn)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai