Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một công nhân được trả lương theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng tiêu chuẩn được trả 3000 đồng nhưng nếu sản phẩm chưa đạt sẽ bị trừ 2000

Toán Lớp 6: Một công nhân được trả lương theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đúng tiêu chuẩn được trả 3000 đồng nhưng nếu sản phẩm chưa đạt sẽ bị trừ 2000 đồng. Sau một tháng công nhân đó làm được 2400 sản phẩm đúng tiêu chuẩn và 56 sản phẩm chưa đạt. Tiền lương tháng này của công nhân đó là:
A. 7000000 đồng. B. 7088000 đồng. C. 7880000 đồng. D. 7080000 đồng.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Số tiền mà công nhân đó được cộng thêm là:
  $3000.2400=7200000$(đồng)
  Số tiền mà công nhân đó bị trừ đi là:
  $2000.56=112000$(đồng)
  Tiền lương tháng này của công nhân đó là:
  $7200000-112000=7088000$(đồng)
  $⇒$ Giải đáp $B$
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình xin 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất!

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bạn!

  toan-lop-6-mot-cong-nhan-duoc-tra-luong-theo-san-pham-moi-san-pham-dung-tieu-chuan-duoc-tra-3000

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )