Toán Lớp 6: Một chiếc máy khâu đc phát minh năm 1898. Hỏi chiếc khâu đó đc phát minh vào thế kỉ thứ mấy

By Hoa

Toán Lớp 6: Một chiếc máy khâu đc phát minh năm 1898. Hỏi chiếc khâu đó đc phát minh vào thế kỉ thứ mấy
Viết một bình luận