Toán Lớp 6: Một chiếc máy khâu đc phát minh năm 1898. Hỏi chiếc khâu đó đc phát minh vào thế kỉ thứ mấy

Toán Lớp 6: Một chiếc máy khâu đc phát minh năm 1898. Hỏi chiếc khâu đó đc phát minh vào thế kỉ thứ mấy

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   thế kỉ XIX
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1898 là thế kỉ 19 vì 100 năm là 1 thế kỉ
  1800 là thế kỉ 18
  còn 1801 là thế kỉ 19
  thế nên 1898 là thế kỉ 19 viết số la mã là thế kỉ XIX
  #rincute00
  @hoctot^^
   mk chỉ bt chừng đó thui;-;

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì năm $1898$ là thuộc thế kỉ thứ $19$ => chiếc máy khâu đó thuộc thế kỉ 19
  Ta có cách xác định như sau vì $100$ năm là $1$ thế kỉ
  => Ta lấy $1898 : 100 = 18 ($ dư $98)$
  Vậy năm $1898$ được thuộc thế kỉ:
      $18 + 1 = 19$ 
  => Năm $1898$ thuộc thế kỉ XIX $(19).$

  Trả lời

Viết một bình luận