Toán Lớp 6: a,(-7).(-2).(-5).8 b,49-[15+(-6)]

By Quỳnh

Toán Lớp 6: a,(-7).(-2).(-5).8
b,49-[15+(-6)]

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a,(-7).(-2).(-5).8 b,49-[15+(-6)]”

Viết một bình luận