Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 của trường Thăng Long xếp hàng 20; 25; 30 đều dư 13 học sinh nhưng xếp hàng 45 thì còn thừa 28 học sinh. Tính số học

Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 của trường Thăng Long xếp hàng 20; 25; 30 đều dư 13 học sinh
nhưng xếp hàng 45 thì còn thừa 28 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường Thăng
Long. Biết rằng số học sinh chưa đến 1000 học sinh.

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh là a thì a – 13BC(20;25;30)  (a – 28)45;  a < 1000
  Ta có BCNN(20;25;30) = 300
  a – 13{0;300;600;900;120;…}
  Suy ra a – 28{285;585;885;1185;…}
   (a – 28)45 và a < 1000 nên a – 28 = 585
  a = 613
  Chúc bn học tốt
  Nhờ vote mik 5 sao , cảm ơn và bình chọn câu trả lời hay nhất nhé bn

 2. Giải đáp:
   613 h/s
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh của trường là a
  => a – 13 chia hết được cho 20; 25 và 30 => a -13 thuộc BC (20; 25; 30)
  và a – 28 chia hết được cho 45 (a bé hơn 1000) => a -28 thuộc B(45)
  Ta có BCNN (20; 25; 30) = 300
  => a – 13 thuộc {0; 300; 600; 900}
  => a – 28 thuộc {285; 585; 885} 
  Vì a – 28 chia hết cho 45 và a<1000 nên a – 28 = 585
  a = 585 + 45
  => a = 613
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )