Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Thành và đạt cùng nhau đi mua sách. Anh dùng hết 5/6 số tiền mang theo. Đạt dùng hết 8/9 số tiền mang theo. Sau khi mua xong, hai người

Toán Lớp 5: Thành và đạt cùng nhau đi mua sách. Anh dùng hết 5/6 số tiền mang theo. Đạt dùng hết 8/9 số tiền mang theo. Sau khi mua xong, hai người tính thì thấy số tiền còn lại của họ hiện tại bằng nhau. Biết rằng lúc đầu Đạt mang đi nhiều hơn thành15000 đồng. Số tiền lúc đầu hai bạn mang đi là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân số chỉ số tiền còn lại của Thành là:
  1 – $\frac{5}{6}$ = $\frac{1}{6}$ ( số tiền )
  Phân số chỉ số tiền còn lại của Đạt là:
  1 – $\frac{8}{9}$ = $\frac{1}{9}$ ( số tiền )
  Coi số tiền lúc đầu của Thành là 6 phần bằng nhau thì của Đạt là 9 phần như thế.
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  9 – 6 = 3 ( phần )
  Tổng số phần bằng nhau là:
  6 + 9 = 15 ( phần )
  Tổng số tiền hai bạn mang theo là:
  15000 : 3 × 15 = 75000 ( đồng )
  Đáp số : 75000 đồng

 2. Phân số chỉ số tiền còn lại của Thành là:
  Phân số chỉ số tiền còn lại của Đạt là:
  Coi số tiền lúc đầu của Thành là
  phần bằng nhau thì của Đạt là
  phần như thế.
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  Tổng số phần bằng nhau là:
  Tổng số tiền hai bạn mang theo là:
  Đáp số:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên