Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Một sợi dây dài 9dm lan cắt moitj đoạn dài 27 cm . Hỏi sợi dây còn lại bao nhiều xăng ti met

Toán Lớp 2: Một sợi dây dài 9dm lan cắt moitj đoạn dài 27 cm . Hỏi sợi dây còn lại bao nhiều xăng ti met

Comments ( 2 )

 1. Đổi 9 dm = 90 cm
  – Độ dài sợi dây còn lại là :
  90 – 27 = 63 ( xăng – ti – mét )
  Đáp số : 63 xăng – ti – mét
   

 2. Giải:
  Đổi: $9dm^{}$ $=90cm^{}$ 
  Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:
      $90-27=63(cm)^{}$ 
             Đáp số: $63cm^{}$ 
  ~ Xin câu trả lời hay nhất ạ ~
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh