Toán Lớp 6: Help me!!!!!!!!!!!!! tim x ∈ Z: |x+1|+|x-1|=2

Toán Lớp 6: Help me!!!!!!!!!!!!!
tim x ∈ Z: |x+1|+|x-1|=2

TRẢ LỜI

 1. Nếu $\left \{ {{x + 1 ≥ 0} \atop {x – 1 ≥ 0}} \right.$ ⇔ x ≥ 1
  ⇒ x + 1 + x – 1 = 2
  ⇔ 2x = 2
  ⇔ x = 1 (thỏa mãn)
  Nếu $\left \{ {{x + 1 ≥ 0} \atop {x – 1 < 0}} \right.$  ⇔ -1 ≤ x < 1
  ⇒ x + 1 – x + 1 = 2
  ⇔2 = 2
  Vậy -1 ≤ x < 1 (thoả mãn pt)
  Nếu $\left \{ {{x = 1 < 0} \atop {x – 1 ≥ 0}} \right.$  ⇔ pt vô nghiệm
  Nếu $\left \{ {{x + 1 < 0} \atop {x – 1 < 0}} \right.$  ⇔ x ≤ -1
  ⇔ -x – 1 – x + 1 = 2
  ⇔ -2x = 2
  ⇔ x = -1 
  Vậy S = [-1 ; 1] hoặc x ∈ [-1 ; 1] hoặc -1≤x≤1

  Trả lời

Viết một bình luận