Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: hãy giải thích tại dao -36 chia hết cho -9

Toán Lớp 6: hãy giải thích tại dao -36 chia hết cho -9

Comments ( 2 )

 1. Giải thích : -36  ⋮  -9
  Ta có : -36 ⋮ -9 = | -36  ⋮  -9| = 36 ⋮ 9
  Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9
  ⇒ Tính tổng các số hạng : 36 = 3 +6 = 9
  ⇒ 9 ⋮ 9
  ⇒ 36 ⋮ 9 hay -36  ⋮  -9
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nhá!Cảm ơn bạn!
   

 2. bỏ dấu – ta được 36 và 9. 36 chia hết cho 9 nên -36 chia hết cho -9
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung