Toán Lớp 6: Gọi A là tổng của các số tự nhiên chẵn có hai chữ số,B là tổng của các số tự nhiên lẻ có hai chữ số.Trong hai tổng A và B,tổng nào lớn

Toán Lớp 6: Gọi A là tổng của các số tự nhiên chẵn có hai chữ số,B là tổng của các số tự nhiên lẻ có hai chữ số.Trong hai tổng A và B,tổng nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  A < B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  A = 10 + 12 + 14 + … + 98
  A = (98 + 10) . 45 : 2
  A = 2430
  B = 11 + 13 + 15 + … + 99
  B = (99 + 11) . 45 : 2
  B = 2475
  Mà 2430 < 2475
  => A < B

  Trả lời

Viết một bình luận