Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình với nhé vì mình đang cần gấp Đề bài:Hai bạn Bắc và Trung mẫu người có một số hộp đựng bi, mỗi hộp có nhiều hơn 6 viên bi và

Toán Lớp 6: Giúp mình với nhé vì mình đang cần gấp
Đề bài:Hai bạn Bắc và Trung mẫu người có một số hộp đựng bi, mỗi hộp có nhiều hơn 6 viên bi và ít hơn 20 viên bi số bi ở mỗi hộp bằng nhau Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi biết bắc có 150 viên bi và không có 180 viên bi

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số bi trong một hộp chia được nhiều nhất là a ( a ∈  N* )
  Ta có:
  150 chia hết cho a
  180 chia hết cho a
  => a ∈  C(150;180)
  ta có:
  150 = 2.3.5^2
  180 = 2^3.3^2.5
  => UCLN(150;180) = 2.3.5 = 30
  => UC(150;180) = U(30) = {1;2;3;5;6;10;15;30}
  Vì 6 < a < 20
  => a = {10;15}
  Vậy có thể xếp được mỗi hộp 10 hoặc 15 viên bi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh