Toán Lớp 6: Giải hộ mik 2 câu này với : (x-15):2=1002 với 3.x-33=3^2020:3^2019

By Bích Hải

Toán Lớp 6: Giải hộ mik 2 câu này với : (x-15):2=1002 với 3.x-33=3^2020:3^2019

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Giải hộ mik 2 câu này với : (x-15):2=1002 với 3.x-33=3^2020:3^2019”

Viết một bình luận