Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giá ga loại bình 12kg trong tháng 2/2020 là 300 000/bình. Trong tháng 3/2020 giá tăng 15% so với tháng 2/2020. Tháng 4/2020 giá giảm 1

Toán Lớp 6: Giá ga loại bình 12kg trong tháng 2/2020 là 300 000/bình. Trong tháng 3/2020 giá tăng 15% so với tháng 2/2020. Tháng 4/2020 giá giảm 15% so với tháng 3/2020. Hỏi giá ga trong tháng 4/2020 là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số tiền gas T3/2020 thăng 15% so với T2/2020 là:
  300000×15/100=45000 (VND)
  Số tiền gas phải trả sau khi tăng 15% so với T2/2020 là:
  300000+45000=345000 ( VND)
  Số tiền gas phải trả sau khi giảm 15% so với T3/2020 là:
  345000-45000=300000 (VND)
  => Gía gas trong T4/2020 là 300000 đồng!
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền gas tháng 3/2020 là:
  300000 + (300000 xx 15%) = 345000 (đồng)
  Giá ga trong tháng 4/2020 là:
  345000 – (345000 xx 15%) = 293250 ( đồng )
                                      Đáp số : 293250 đồng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan