Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Đề bài: 1 trường tổ chức cho khoảng 700 tới 800 học sinh đi thăm quan. Tính số học sinh, biết nếu sếp 40 người, 45 người lên 1 xe thì v

Toán Lớp 6: Đề bài: 1 trường tổ chức cho khoảng 700 tới 800 học sinh đi thăm quan. Tính số học sinh, biết nếu sếp 40 người, 45 người lên 1 xe thì vừa đủ.

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh là x (x ∈ N)
  Ta có :
  x \vdots 40
  x \vdots 45
  40 = 2^3 . 5
  45 = 3^2 . 5
  BCN N(40; 45) = 5 . 2^3 . 3^2 = 5 . 8 . 9 = 360
  => BC(40; 45) = B(360) = {0; 360; 720; 1080; 1440; ….}
  Mà 700 < x < 800
  Nên x = {720}
  Vậy có 720 học sinh

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  40 = 2^3 . 5
  45 = 3^2 . 5
  ⇒ BCNN(40,45) = 2^3 . 3^2 . 5 = 360
  ⇒ BC(40,45) = {0; 360; 720; 1080;…}
  ⇒ 700 < x < 800
  ⇒ x = 720
  Vậy số học sinh là 720 học sinh.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )