Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. Làm r

Toán Lớp 6: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua, một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó lãnh được bao nhiêu tiền lương?
MONG CÁC BẠN GIÚP MIK

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:11 triệu 420 ngàn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: số tiền công nhân đó lãnh được là :
  (50000*230)-(10000*8)= 11420000 (Đồng)
   

 2. $\text{- Tóm tắt:}$
      $\text{1 sp chất lượng     : 50.000 đồng}$
      $\text{230 sp chất lượng : ? đồng}$
      $\text{1 sp không đạt      : – 10.000 đồng}$
      $\text{8 sp không đạt      : – ? đồng}$
  $\text{- Giải:}$
            $\text{Số tiền cho 230 sp đạt chất lượng tốt là:}$
                 $230×50.000=11.500.000$  $\text{(đồng)}$
            $\text{Số tiền bị phạt của 8 sp không đạt là:}$
                 $8×(-10.000)=-80.000$  $\text{(đồng)}$
            $\text{Tổng số tiền lương người đó lãnh là:}$
                 $11.500.000-80.000=11.420.000$  $\text{(đồng)}$
                      $\text{Đáp số : 11.420.000 đồng}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng