Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc-cba chia hết cho 11 (a>c)

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc-cba chia hết cho 11 (a>c)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chứng minh rằng abc-cba chia hết cho 11 (a>c)”

Viết một bình luận