Toán Lớp 5: Tinh chu vi hình tròn có bán kính r r=0,25m

Toán Lớp 5: Tinh chu vi hình tròn có bán kính r r=0,25m

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tinh chu vi hình tròn có bán kính r r=0,25m”

 1. Answer
  Giải đáp:
  1,57 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Đường kính hình tròn là:}$
  0,25 xx 2 = 0,5  (m)
  $\text{Chu vi hình tròn là:}$
  0,5 xx 3,14 = 1,57  (m)
  $\text{Đáp số:}$ 1,57 m
  ___________________________
  $\text{Công thức tính chu vi hình tròn:}$
  $\circledast$ $\text{Khi có bán kính:}$ r xx 2 xx 3,14
  $\circledast$ $\text{Khi có đường kính:}$ d xx 3,14

  Trả lời

Viết một bình luận