Toán Lớp 6: Chứng minh rằng: 3^1+3^2+-+3^99 chia hết cho 13 Giai chi tiết hộ mik nha

By Hải Phượng

Toán Lớp 6: Chứng minh rằng: 3^1+3^2+….+3^99 chia hết cho 13
Giai chi tiết hộ mik nha

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Chứng minh rằng: 3^1+3^2+-+3^99 chia hết cho 13 Giai chi tiết hộ mik nha”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 3^1+3^2+. . . +3^99
         =(3^1+3^2+3^3)+(3^4+3^5+3^6)+. . .+(3^97+3^98+3^99)
         =3.(1+3+3^2)+3^4.(1+3+3^2)+. . . .+3^97.(1+3+3^2)
         =3.13+3^4.13+. . . .+3^97.13
         = 13 . ( 3+3^4+. . .+3^97)
  Vì 13 chia hết cho 13 nên 13 . ( 3+3^4+. . .+3^97) chia hết cho 13
  ⇒3^1+3^2+. . . +3^99 chia hết cho 13

  Trả lời
 2. Ta có:
  3^1 + 3^2 + … + 3^99
  = (3^1 + 3^2 + 3^3) + … + (3^97 + 3^98 + 3^99)
  = 3 . (1 + 3 + 3^2) + … + 3^97 . (1 + 3 + 3^2)
  = 3 . 13 + … + 3^97 . 13
  = (3 + … + 3^97) . 13 \vdots 13
  => 3^1 + 3^2 + … + 3^99 \vdots 13

  Trả lời

Viết một bình luận