Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính rút gọn 2002:143 25092:204 20750:68

Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính rút gọn
2002:143
25092:204
20750:68

Comments ( 2 )

 1.  2002 : 143 = 14 
  25092 : 204 = 123
  20750 : 68 = 305 ( dư 12 )
  Xin 5  * , cảm ơn , hay nhất

 2. gửi bạn
  $@phamthiminhtri$
  mik nghĩ phép tính thứ 3 có thể sai, mong bạn thông cảm
   

  toan-lop-4-dat-tinh-roi-tinh-rut-gon-2002-143-25092-204-20750-68

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang