Toán Lớp 6: Cho tập hợp L ={n|n=2k+1với k €N a) nêu 4 chữ số tự nhiên thuộc tập hợp L và hai số tự nhiên không thuộc tập L b) hay mô tả tập L bằng

By Audrey

Toán Lớp 6: Cho tập hợp L ={n|n=2k+1với k €N
a) nêu 4 chữ số tự nhiên thuộc tập hợp L và hai số tự nhiên không thuộc tập L
b) hay mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo mỗi cách khác

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho tập hợp L ={n|n=2k+1với k €N a) nêu 4 chữ số tự nhiên thuộc tập hợp L và hai số tự nhiên không thuộc tập L b) hay mô tả tập L bằng”

 1. a)
  +) 4 Số tư nhiên thuộc L: 1;3;5;7
  +) 2 số tự nhiên không thuộc L: 2;4
  b) Ta có: n=2k+1 (k ∈ N)
  => n là số lẻ
  Vậy có thể mô tả tập L theo cách khác: 
  Cách 1: L = {n ∈N*| n là số lẻ }
  Cách 2: L = {n ∈N*| n \cancel\vdots 2}
  (Chúc bạn học tốt)

  Trả lời

Viết một bình luận