Toán Lớp 6: Cho T = 5 + $5^{2}$ + $5^{3}$ + … + $5^{2020}$ . Tìm số tự nhiên n sao cho 4 x T + 5 = $5^{n}$

Toán Lớp 6: Cho T = 5 + $5^{2}$ + $5^{3}$ + … + $5^{2020}$ . Tìm số tự nhiên n sao cho 4 x T + 5 = $5^{n}$

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho T = 5 + $5^{2}$ + $5^{3}$ + … + $5^{2020}$ . Tìm số tự nhiên n sao cho 4 x T + 5 = $5^{n}$”

 1. T = 5 + 5^2 + 5^3 +…+ 5^2020
  5T = 5(5 + 5^2 + 5^3 +…+ 5^2020)
  5T = 5^2 + 5^3 + 5^4 +…+ 5^2021
  5T – T = (5^2 + 5^3 + 5^4 +…+ 5^2021) – (5 + 5^2 + 5^3 +…+ 5^2020)
  4T = 5^2021 – 5
  T = (5^2021 – 5)/4
  Ta có:
  4 xx (5^2021 – 5)/4 + 5
  = 5^2021 – 5 + 5
  = 5^2021
  => n = 2021
  Vậy n = 2021
   

Viết một bình luận