Toán Lớp 6: Cho M= {a;b ; -3;2} và N={x;b ; 2;-5} thay ? bằng thuộc và không thuộc b ? M ; -5 ? M ; 2 ? M ; b? N ; -5 ? N. ; -3 ? N

Toán Lớp 6: Cho M= {a;b ; -3;2} và N={x;b ; 2;-5} thay ? bằng thuộc và không thuộc
b ? M ; -5 ? M ; 2 ? M ; b? N ; -5 ? N. ; -3 ? N

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b ∈ M ; -5 ∉ M ; 2 ∈ M ; b ∈ N ; -5 ∈ N ; -3 ∉ N
  Giải thích :
  – Các số nếu không có trong tập hợp M hoặc N thì là không thuộc, còn nếu có trong tập hợp M hoặc N thì sẽ là thuộc
                       CHÚC BẠN HỌC TỐT
  #handream

  Trả lời

Viết một bình luận