Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho các hình sau đây : 1: Đoạn thẳngMN 2: Tam giác đều ABC 3 : hình thoi tâm I Trong các hình trên , các hình có tâm đói xứng là nhữn

Toán Lớp 6: Cho các hình sau đây :
1: Đoạn thẳngMN
2: Tam giác đều ABC
3 : hình thoi tâm I
Trong các hình trên , các hình có tâm đói xứng là những hình nào

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:hình 1;3 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:vì hình 2 ko có tâm đối xứng
   

 2. 1: Đoạn thẳngMN
  2: Tam giác đều ABC
  3 : hình thoi tâm I
  Trong các hình trên , các hình có tâm đói xứng là những hình nào?
  Hình 1 và hình 3
  -> Vì  hình hai không có tâm đối xưng nên ta loại ra còn hình1 và hình 3 đều có tâm đối xứng nên ta chọn hình 1 và hình 3
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân