Toán Lớp 6: Cho các hình sau đây : 1: Đoạn thẳngMN 2: Tam giác đều ABC 3 : hình thoi tâm I Trong các hình trên , các hình có tâm đói xứng là nhữn

Toán Lớp 6: Cho các hình sau đây :
1: Đoạn thẳngMN
2: Tam giác đều ABC
3 : hình thoi tâm I
Trong các hình trên , các hình có tâm đói xứng là những hình nào

TRẢ LỜI

 1. 1: Đoạn thẳngMN
  2: Tam giác đều ABC
  3 : hình thoi tâm I
  Trong các hình trên , các hình có tâm đói xứng là những hình nào?
  Hình 1 và hình 3
  -> Vì  hình hai không có tâm đối xưng nên ta loại ra còn hình1 và hình 3 đều có tâm đối xứng nên ta chọn hình 1 và hình 3
   

  Trả lời

Viết một bình luận