Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 297:(-3) (-396):(-12) (-600):15

Toán Lớp 6: 297:(-3)
(-396):(-12)
(-600):15

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   297:(-3)= -99
  “+” : “-” = “-” (dương chia âm ra âm)
   (-396):(-12)= 33
  “-” : “-” = “+” (âm chia âm ra dương)
  (-600):15= -40
  “-” : “+” = “-” (âm chia dương ra âm)
  ____CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!
  VOTE MIK 5* VÀ CTLHN NHA!!!___

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  297:(-3)
  =-99
  Dương chia âm bằng âm.
  (-396):(-12)
  =33
  Âm chia âm bằng dương.
  (-600):15
  =-40 
  Âm chia dường bằng âm.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )