Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận, đội văn nghệ của một trường gồm 42 nam và 56 nữ muốn phục vụ biểu diễn văn nghệ đồng thời tại

Toán Lớp 6: Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận, đội văn nghệ của một trường gồm 42 nam và 56 nữ muốn phục vụ biểu diễn văn nghệ đồng thời tại nhiều địa điểm trong quận, đội dự định chia thành các tổ cả nam và nữ, số nam và số nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu

Comments ( 2 )

 1. Gọi số tổ có thể chia nhiều nhất là x ( tổ , x ∈ N** )
  Vì có 42 nam và 56 nữ muốn phục vụ buổi biểu diễn 42 vdots x , 56 vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC( 42 ; 56 )
  Mà cần tìm số tự nhiên x lớn nhất ⇒ x ∈ ƯCLN( 42 ; 56 )
  Ta có : 42 = 2 . 3 . 7
             56 = 2^3 . 7
  ⇒ ƯCLN( 42 ; 56 ) = 2 . 7 = 14
  ⇒ x = 14
  Vậy , có thể chia nhiều nhất 14 tổ .

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x(tổ) là số tổ cần tìm (x\inNN**)
  Theo đề có: 42\vdotsx;56\vdotsx và x lớn nhất
  =>x\inƯCLN(42;56}
  Ta có:
  42=2.3.7
  56=2^3 .7
  =>x\inƯCLN(42;56)=2.7=14
  Vậy số tổ cần tìm là 14 tổ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )