Toán Lớp 6: Câu 5 : Cho biểu thức B = 1+3+3^2 + 3^3 +…+3^100+3^101. Chứng minh rằng B chia hết cho 13. “giúp mình với ạ<3"

Toán Lớp 6: Câu 5 : Cho biểu thức B = 1+3+3^2 + 3^3 +…+3^100+3^101.
Chứng minh rằng B chia hết cho 13.
“giúp mình với ạ<3"

TRẢ LỜI

 1. Ta có:
  A = 1 + 3 + 32 + 3^3 …. + 3101
  A = [ 1 + 3 + 32 ] + ….. + [ 399 + 3100 + 3101 ]
  A = [ 1 + 3 + 32 ] + …. + 399 .[ 1 + 3 + 3]
  A = 13. [ 1 + 33 + …. + 399 
  ⇒ A ⋮ 13 
   

  Trả lời

Viết một bình luận