Toán Lớp 6: Câu 1 : Một hình chữ nhật có chiều dài 53m, chiều rộng 36m được chia thành những hình vuông có S bằng nhau.Tính chiều dài cạnh hình vuô

Toán Lớp 6: Câu 1 : Một hình chữ nhật có chiều dài 53m, chiều rộng 36m được chia thành những hình vuông có S bằng nhau.Tính chiều dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên(số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là m) Câu 2 : Một hình chữ nhật có chiều dài 105m và rộng 75m được chia thành các hình vuông có S = nhau. Tính độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên(số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là m)

TRẢ LỜI

 1. Câu 1
  Độ dài cạnh hình vuông lớn nhất là $ƯCLN(36;53)=1(m)$
  Câu 2
   Gọi độ dài lớn nhất của hình vuông được cắt ra là $x ( m )$
  Theo đề bài, ta có : $75$ chia hết cho $x, 105$ chia hết cho $x$ và $x$ là lớn nhất
  $⇒ x = ƯCLN ( 105, 75 )$
  $105 = 3 × 5 × 7$
  $75 = 3 × 5²$
  $⇒ ƯCLN ( 150, 75 ) = 3×5 = 15$
  Vậy cạnh hình vuông lớn nhất là $15 m$

  Trả lời
 2. câu 1:
  Xet chiều dài 53. thấy 53 chỉ chia hết cho 1 & 53
  Nên hình vuông cạnh lớn nhất chỉ có thể là 1m
  câu 2:
  Gọi độ dài lớn nhất của hình vuông được cắt ra là x ( m )
  Theo đề bài, ta có : 75 chia hết cho x, 105 chia hết cho x và x là lớn nhất
  => x = UCLN ( 105, 75 )
  105 = 3 . 5 . 7
  75 = 3 . 52
  => UCLN ( 150, 75 ) = 3 . 5 = 15
  Vậy : Cạnh hình vuông lớn nhất là 15 m
  chúc bạn học tốt
  cho mik xin câu trả lời hay nhất nhé

  Trả lời

Viết một bình luận