Toán Lớp 6: Một sân tennis như hình dưới đây,có chiều dài là 24m,diện tích là 264m2.Người ta cần đặt một cái lưới ở giữa sân,biết rắng mỗi cọc của

Toán Lớp 6: Một sân tennis như hình dưới đây,có chiều dài là 24m,diện tích là 264m2.Người ta cần đặt một cái lưới ở giữa sân,biết rắng mỗi cọc của lưới phải cách 1m.Lưới được sử dụng là lưới có chiều rộng 1m,và mỗi giá mét vuông lưới là 200.000 đồng.Hỏi chi phí mua lưới là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận