Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một sân tennis như hình dưới đây,có chiều dài là 24m,diện tích là 264m2.Người ta cần đặt một cái lưới ở giữa sân,biết rắng mỗi cọc của

Toán Lớp 6: Một sân tennis như hình dưới đây,có chiều dài là 24m,diện tích là 264m2.Người ta cần đặt một cái lưới ở giữa sân,biết rắng mỗi cọc của lưới phải cách 1m.Lưới được sử dụng là lưới có chiều rộng 1m,và mỗi giá mét vuông lưới là 200.000 đồng.Hỏi chi phí mua lưới là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Chiều rộng sân là:
  264:24=11(m)
  Chiều dài lưới là:
  11-1-1=9(m)
  Diện tích lưới là:
  9.1=9(m^2)
  Chi phi lưới là:
  9.200000=1800000 ( đồng )

 2. Chiều rộng là 264 :24 = 11m
  Chiều dài lưới là 11-2 = 9m
  Diện tích lưới là 9 x 1 = 9m^2
  Tiền mua lưới là 9 x 200000 = 1800000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )