Toán Lớp 6: Câu 1: Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn 2,7 ; 18,25; 2,69; 17,9; 1,5 . Câu2: Thực hiện các phép tính sau( có đặt tính )

By Thái Tâm

Toán Lớp 6: Câu 1: Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn
2,7 ; 18,25; 2,69; 17,9; 1,5
.
Câu2: Thực hiện các phép tính sau( có đặt tính )
127+ 5,7
46, 75- 17, 08
6,5x 2,7
4,5: 1,5
.
Câu 3: Tìm X biết : X+ 17= 100: 2,5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 1: Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn 2,7 ; 18,25; 2,69; 17,9; 1,5 . Câu2: Thực hiện các phép tính sau( có đặt tính )”

 1. Câu 1 :
  1,5; 2,69; 2,7; 17,9; 18,25
   Câu 2 : bạn tự đặt tính giúp mik nha ~~~
  127+ 5,7 = 132,7
  46, 75- 17, 08 = 29,67
  6,5 x 2,7 = 17,55
  4,5: 1,5 = 3
  Câu 3 :
     X + 17 = 100 : 2,5
  ⇒ X + 17 = 40
  ⇒         X = 40 – 17
  ⇒         X =      23
  Vậy X = 23
                              Chúc bạn học tốt                        

  Trả lời
 2. Câu 1 :
  Ta thấy : 1,5 < 2,69 < 2,7 < 17,9 <18,25
  => Các số sau đây sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 1,5; 2,69; 2,7; 17,9; 18,25.
  Vậy sắp xếp các số 2,7 ; 18,25; 2,69; 17,9; 1,5 theo thứ tự từ bé đến lớn là : 1,5; 2,69; 2,7; 17,9; 18,25.
  Câu 2 :
     127                 46,75                     6,5                          4,5 : 1,5 =45 l 15 
  +     5,7            -17,08                   x 2,7                                         45 l 3
     132,7             29,67                     42,35                                       0
                                                        12,1
                                                        54,45
  Câu 3 :
  X+ 17= 100: 2,5
  X       =(100 : 2,5)-17
  X       =40-7
  X       = 33
  Vậy X =33
  Câu 1 phần gạch chân là ko được thiếu trong các bài sắp xếp đâu đấy nhé, phải đặt dấu so sánh trước rồi mới liệt kê, cô mình bảo nếu thiếu phần đấy là sẽ ko có điểm trong những bài sắp xếp đâu nha bạn.
  Vote 5 sao bạn nhé
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận